STOP4-7

Een multi-modale benadering bij opvoed- en gedragsproblemen bij jonge kinderen 

STOP4-7 is een interventie voor kinderen tussen 4 en 7 jaar, die thuis en/of op school ernstige gedragsproblemen vertonen. STOP staat voor Samen sterker Terug Op Pad. Naast een training voor kinderen bevat het programma ook een training voor ouders, voor leerkrachten en eventueel andere betrokkenen. Deze multi-modale aanpak is de kracht van het STOP4-7 programma: alle betrokkenen rondom een kind werken op eenzelfde wijze samen aan het doel van STOP4-7. Dit doel is het doorbreken van het negatieve interactiepatroon tussen het kind en zijn/haar omgeving. In het trainingsprogramma ligt het accent op het belonen van gewenst gedrag en het negeren van ongewenst gedrag. De ervaring leert dat gedragsproblemen hierdoor afnemen. Het kind kan zich daardoor binnen zijn/haar mogelijkheden op positieve wijze verder ontwikkelen. Het kan beter functioneren binnen het gezin en ouders krijgen meer grip op de opvoeding van hun kind. Ook zal het kind beter functioneren op school en hierdoor meer profiteren van onderwijs.

STOP4-7 is ontwikkeld in België en wordt inmiddels op een aantal plaatsen bij instellingen voor jeugdzorg in Nederland uitgevoerd. STOP4-7 is een gecertificeerd programma. STOP4-7 Nederland stelt zichzelf ten doel de kwaliteit van het programma te bewaken en de methodiek verder te ontwikkelen. In het kader hiervan is effectonderzoek ingebouwd (klik hier voor informatie over het onderzoek).

INTERESSE?
Hebt u interesse voor het uitvoeren van het programma STOP4-7 binnen uw instelling klik dan hier voor de folder voor instellingen.
Bent u geïnteresseerd in het programma STOP4-7 dan klikt u hier voor de folder voor ouders of leerkrachten. Bij links vindt u informatie over waar STOP4-7 wordt uitgevoerd.

print