Disclaimer

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van STOP4-7 Nederland is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid
Deze website is een product van STOP4-7 Nederland. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. STOP4-7 Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het gebruik van informatie op deze website vanwege het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden leveren van informatie op deze website.

©2014

print